Aerożel

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Aerożel jest jednym z najnowocześniejszych materiałów izolacyjnych, wykorzystywanych jednak raczej jeszcze nie w budownictwie, tylko w zastosowaniach hi-tech (np. w przemyśle kosmicznym). Jest to wynikiem bardzo wysokiej ceny tego produktu, będącej pochodną wysokiego kosztu produkcji.

Aerożel ma postać bardzo wysoce spienionej, czystej krzemionki.

Ich gęstość może być rzędu 2 kg/m³, czyli jedynie dwukrotnie większą od gęstości powietrza (ok. 1,2 kg/m³).

Co za tym idzie, aerożel ma też bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła (nawet rzędu λ=0,004 W/mK, czyli dziesięciokrotnie mniejszy, niż dla najpopularniejszych materiałów izolacyjnych -- wełny mineralnej i styropianu.