Cement

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Cement jest spoiwem służącym do produkcji betonu. Po dodaniu wody do cementu, wiąże on ze sobą cząstki kruszywa.

Podstawowym składnikiem cementu (odpowiedzialnym za jego właściwości wiążące) jest tzw. klinkier cementowy (nie mylić z klinkierem ceramicznym). W celu otrzymania cementu należy do niego dodać ok. 5% gipsu (wtedy powstaje cement portlandzki lub CEM I, najwyższej jakości). Zwiększanie ilości dodatków (np. popiołów lotnych) zmniejsza wytrzymałość cementu (a zatem później i betonu).

Klinkier cementowy produkowany jest w procesie wypalania z margla, wapienia lub gliny.