Ceramika

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

W ogólnym ujęciu mianem ceramiki określa się wszystkie wyroby wytwarzane w procesie wypalania surowca opartego na glinie. Proces produkcji wyrobów ceramicznych składa się m.in. z następujących etapów:

  • pozyskania surowca (ze złoża),
  • oczyszczenia surowca i dodania ewentualnych domieszek,
  • formowania wyrobu,
  • wysuszenia,
  • wypalenia (niekiedy wielokrotnego),
  • obróbce wykańczającej (np. szkliwienia dachówek frytą szklaną).

W budownictwie wyróżniamy następujące rodzaje ceramiki: