Cordwood

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Cordwood, albo mówiąc po polsku polana drewna mogą być również wykorzystywane jako budulec do wznoszenia ścian (murów).

W tej technice wykorzystuje się pozbawione kory polana, które w innych warunkach nie mogłyby zostać użyte jako materiał budowlany z racji np. zbyt małej średnicy do przerobienia na deski.

Kawałki polan umieszcza się w poprzek ściany (odwrotnie, niż w przypadku ścian z bali), w taki sposób, by wystawały na 1-2 cm z warstwy zaprawy.

W zależności od wariantu, zaprawa może być umieszczona w całej grubości ściany, albo tylko w pobliżu jej obydwu powierzchni. W tym drugim wariancie, między warstwami zaprawy znajduje się warstwa izolacji cieplnej. Sama zaprawa zresztą wykonywana jest z domieszką materiałów termoizolacyjnych, np. trocin, ścinków papieru, słomy.

Ściana zewnętrzna tego typu w polskich warunkach klimatycznych musiałaby mieć ok. 50 cm grubości, by zapewnić odpowiednią wartość współczynnika przenikania ciepła i komfort przebywania we wnętrzu.