Klinkier cementowy

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Klinkier cementowy jest podstawowym składnikiem cementu. To właśnie klinkier odpowiada za właściwości wiążące cementu. Uwaga: nie należy mylić z klinkierem ceramicznym!

Klinkier cementowy wytwarzany jest w wysokich temperaturach w piecach do wypału klinkieru w cementowniach. Surowcem do produkcji klinkierów jest najczęściej węglan wapnia i glinokrzemiany z domieszkami. Więcej w artykule produkcja klinkieru cementowego.

Cement portlandzki zawiera ok. 95% klinkieru.