Nadproże

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Z punktu widzenia fizyki budynku, nadproże to element znajdujący się w ścianie budynku, nad otworem (np. okiennym lub drzwiowym). Przenosi on obciążenie ze ściany nad otworem na ścianę znajdującą się po obydwu stronach otworu.

Z punktu widzenia niniejszej encyklopedii materiałów budowlanych, nadproża mogą być wykonywane na miejscu budowy (najczęściej w formie belki z żelbetu). Mogą być też prefabrykowane (np. nadproża żelbetowo-ceramiczne, lub ze zbrojonego betonu komórkowego).