Polistyren

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Polistyren jest substancją o wzorze chemicznym (-[CH2CH(C6H5)]n-). Jest to polimer z grupy poliolefin, wytwarzany najczęściej w procesie polimeryzacji styrenu. Styren zazwyczaj wytwarza się poprzez katalityczne odwodornienie etylobenzenu (ten zaś zazwyczaj otrzymuje się w procesie alkilacji benzenu etenem), lub z rafinacji ropy naftowej. Jest bezbarwnym, twardym, kruchym tworzywem nadającym się do formowania przez topienie, posiadającym znikomą elastyczność.

Jest podstawą wielu tworzyw sztucznych, oznaczanych zazwyczaj literami PS (np. EPS -- spieniony polistyren (styropian) i XPS -- ekstrudowany polistyren (styrodur)), po zmieszaniu z dodatkami.

W porównaniu do innych popularnych tworzyw sztucznych (jak np. polietylen PE i polipropylen PP) posiada niższą temperaturę mięknięcia i mniejszą lepkość stopu. To z kolei pozwala na łatwiejsze otrzymywanie niewielkich przedmiotów o skomplikowanych kształtach w procesie wtryskiwania (formowania wtryskowego). Jako tworzywo lite wykorzystywany jest do produkcji m.in. szczoteczek do zębów, elementów zabawek.

Najbardziej popularny jest jednak (i to nas z punktu widzenia budownictwa interesuje najbardziej) w spienionej formie styropianu lub styroduru.