Szkło

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Szkło jest materiałem budowlanym wykorzystywanym do wznoszenia i ozdabiania budynków od tysięcy lat. Zastosowanie znajduje głównie ze względu na zdolność przepuszczania promieniowania słonecznego, co pozwala na pozyskiwanie w pomieszczeniach zarówno światła, jak i ciepła.

Produkcja szkła

Szkło jest roztworem różnych krzemianów i wolnej krzemionki. Podstawowym surowcem do jego wytworzenia jest tlenek krzemu SiO2, pozyskiwany z piasku. Dodatki w procesie wytwarzania (tlenki sodu, potasu, litu, wapnia, baru, ołowiu, itd.) służą zmianie właściwości otrzymywanego produktu.

Szkło produkuje się różnymi metodami, m.in.:

  • metodą Forcaulta -- w której szkło jest ciągnione i formowane za pomocą szeregu wałków w taśmę, przesuwając się w pionie,
  • metodą Colburna -- w której szkło przesuwa się w poziomie i tak jest też walcowane,
  • metodą Pilkingtona -- w której roztopione szkło płynie po warstwie roztopionej cyny, co pozwala na jej formowanie we wstęgę o jednakowej grubości.

Rodzaje szkła

Wyróżniamy kilka różnych rodzajów szkła, m.in.:

Parametry fizykochemiczne szkła

Gęstość szkła wynosi ok. 2 500 kg/m3.

Wytrzymałość na ściskanie szkła wynosi ok. 800 MPa, podczas gdy wytrzymałość na rozciąganie i zginanie -- jedynie ok. 30 MPa.

Szkło jest dobrym przewodnikiem ciepła, jego współczynnik przewodzenia ciepła wynosi ok. 0,85 W/mK.