Włókna drzewne

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Włókna drzewne służą jako surowiec do wytwarzania materiałów izolacyjnych. Najczęściej wykonywane są jako maty lub płyty izolacyjne. Służą do ocieplania lub docieplania budynków. Nadają się do izolowania praktycznie wszystkich przegród zewnętrznych budynku – ścian, fundamentów, podłóg, stropów, stropodachów i samych połaci dachowych.

Wszystkie materiały izolacyjne wykonane z włókien drzewnych mają niski współczynnik przewodzenia ciepła (λ). Zawiera się on w zakresie od ok. 0,038 do 0,05 W/(m×K). Jest zbliżony do parametrów styropianu. Warstwa płyt z włókien drzewnych o grubości 9,5 – 12,5 cm odpowiada płycie ze styropianu o grubości 10 cm.

Najczęściej stosuje się płyty z włókien drzewnych, formowane w procesie spilśniania. Stąd ich nazwa: płyty pilśniowe. Mają one strukturę podobną do filcu. Włókna są wiązane przez naturalne żywice, dzięki czemu płyty są odporne na działanie rozpuszczalników, klejów, silikonów. Dostępne są płyty o różnych gęstościach, która waha się w zakresie 40 – 270 kg/m³. Od tej gęstości zależy wartość współczynnika λ, im mniejsza gęstość, tym więcej powietrza uwięzionego w płycie i tym lepsze parametry termoizolacyjne. Zwykłe płyty pilśniowe chłoną wilgoć z pomieszczenia i oddają ją na zewnątrz. Dla osób preferujących "oddychające" przez ściany budynki będzie to zaleta.

Można również kupić płyty impregnowane preparatami, które zapobiegają rozwojowi grzybów i pleśni. Są też płyty nasączone środkiem chroniącym przed wilgocią. Dodanie do procesu spilśniania tzw. bitumu pozwala otrzymywać płyty pilśniowe bitumowane (oznaczane B-5, B-10, B-20, w zależności od procentowej zawartości bitumu w masie płyty), których nasiąkliwość jest o 30...45% mniejsza niż zwykłych płyt z włókien drzewnych. W handlu dostępne są płyty grubości 0,8 – 20 cm. Do ocieplania dachów używa się maty z włókien drzewnych. Ich największą zaletą jest sprężystość, co pozwala instalować je na wcisk. Można kupić maty o grubości 4 – 20 cm.

Oprócz płyt, w użyciu są również luźne włókna drzewne. Umieszcza się je w żądanym miejscu wdmuchując przy użyciu specjalnego urządzenia. W ten sposób można stosunkowo łatwo doszczelnić zamknięte przestrzenie np. pomiędzy stropem a dachem. Oprócz tego, że płyty chronią przed utratą ciepła, dość dobrze powstrzymują również dźwięki. Dodatkowo, układanie takiej warstwy izolacji jest bardzo szybkie, a więc tanie.