Zaprawa

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Zaprawa to mieszanina wody, drobnego kruszywa oraz spoiwa. Zadaniem zaprawy jest wiązanie ze sobą elementów, które łączy. Zaprawy wykorzystuje się m.in. do:

  • murowania ścian, zaprawa wiąże wtedy poszczególne elementy ściany (takie jak cegły, pustaki lub bloczki),
  • tynkowania ścian, warstwa tynku (zawierającego zaprawę) chroni wtedy powierzchnię ściany przed wpływami czynników atmosferycznych, w szczególności wilgoci),
  • produkcji materiałów budowlanych (np. keramzytobeton, Suprema),
  • napraw w budownictwie, w szczególności do wypełniania szczelin, co umożliwia przenoszenie obciążeń przez całość ściany lub stropu.

Jako kruszywo do wykonywania zapraw najczęściej stosuje się piasek, ale niekiedy w przypadku tzw. zapraw ciepłochronnych w jego miejsce wykorzystuje się np. perlit. Użycie tego kruszywa pozwala zmniejszyć współczynnik przewodzenia ciepła warstwy spoiny a więc i współczynnik przenikania ciepła przez wymurowaną taką zaprawą ścianę.

Do wykonywania zapraw wykorzystuje się różne spoiwa: