Zaprawa ciepłochronna

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Zaprawa ciepłochronna jest zaprawą budowlaną do wykonywania konstrukcji takich, jak np. mury. Od zwykłej różni się mniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła, dzięki czemu straty ciepła przez warstwę zaprawy są mniejsze. W praktyce ta zaleta przyczynia się również do:

  • zmniejszenia ryzyka przemarzania muru w pobliżu warstwy zaprawy,
  • zmniejszenia ryzyka wykraplania pary wodnej w warstwie muru, oraz na wewnętrznych powierzchniach ściany.

Od zwykłych zapraw, ciepłochronne różnią się zastosowaniem kruszywa o dużej porowatości, np. perlitu.

Przykładowe handlowe nazwy różnych zapraw ciepłochronnych:

  • EKOR 40,
  • BAUMIT ThermoMoertel 50.

Zastosowanie zapraw ciepłochronnych

Zaprawy ciepłochronne stosuje się w szczególności tam, gdzie ściana nie będzie później ocieplona warstwą materiału izolacyjnego, a więc przy budowie ścian jednowarstwowych.

Bez zastosowania tej zaprawy, mur wykonany z bloczków o niskim współczynniku przewodzenia ciepła (np. z betonu komórkowego) będzie posiadał znacząco wyższy współczynnik przenikania ciepła, a więc będzie powodować większe straty ciepła.