Urbanit: Historia wersji

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 12:41, 10 lis 2013Admin (dyskusja | edycje). . (600 bajtów) (+600). . (Utworzył nową stronę „'''Urbanit''' to dość dziwna nazwa budowlanego materiału pochodzenia antropogenicznego. Innymi słowy chodzi o gruz pod różną formą. Główną zaletą urbanitu...”)