Zabezpieczone nazwy stron

Z Encyklopedia materiałów budowlanych
Zabezpieczone nazwy stron         

Dla tych ustawień dopuszczalne jest utworzenie stron o dowolnej nazwie.