Kategoria:Materiały ceramiczne: Historia wersji

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 15:28, 17 maj 2011Admin (dyskusja | edycje). . (206 bajtów) (+206). . (Utworzył nową stronę „Materiały ceramiczne (ceramika) produkowane są w procesie wypalania gliny. Przyjmują różną formę, mają różne zastosowania. W tej kategorii znajdziesz wszy...”)