Piasek: Historia wersji

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 13:40, 29 maj 2011Admin (dyskusja | edycje). . (615 bajtów) (+615). . (Utworzył nową stronę „'''Piasek''', podobnie jak glina, jest luźną skałą osadową. Odmiennie jednak, niż glina, stosowany jest głównie jako kruszywo, nie zaś jako samodzielny...”)