Glina

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Z punktu widzenia budownictwa, niespecjalnie istotne jest, że glina jest ilastą skałą osadową, która powstała najczęściej wskutek nagromadzenia osadów morenowych. Ważniejsze jest za to, że glina służy po pierwsze jako surowiec do produkcji ceramiki, ale także jako materiał budowlany, do wykonywania tynku, wypełniania ścian szkieletowych (szachulec), wykonywania posadzek (polepa, klepisko) i innych celów.

Glina jako materiał budowlany

Surowa, nie wypalona glina może być stosowana do wykonywania ścian na wiele sposobów.

Cegła surowa

Suszone, lecz nie wypalone cegły z gliny noszą nazwę cegieł surowych.

Bloczki z gliny i słomy

Z mieszaniny gliny i ścinków słomy można wykonywać bloczki do murowania ścian. W zależności od tego, ile słomy zostanie dodane do mieszaniny, otrzymane bloczki posiadają różną gęstość, a co za tym idzie wytrzymałość i współczynnik przewodzenia ciepła. Technologia ta nosi nazwę gliny lekkiej.

Dodawanie do gliny wiórów stosuje się również przy wykonywaniu cegieł poryzowanych.

Glinobitka (ziemiobitka)

Ściany można wykonywać również przez wypełnienie szalunku mieszanką ziemi, gliny i cementu, a następnie dokładne jej ubicie. Taka ściana będzie miała dużą masę i dużą zdolność akumulacji ciepła, jednak wymagałaby jeszcze ocieplenia.

Zalety gliny

Zaletą gliny jako materiału budowlanego jest możliwość jej lokalnego pozyskiwania na znacznej części terenu Polski.

W przypadku wykorzystywania surowej gliny, konieczne jest tylko jej pozyskanie, oczyszczenie i wymieszanie z odpowiednimi dodatkami. W odróżnieniu od materiałów wykonywanych z wypalonej gliny (ceramiki) czy betonu, do jej produkcji nie zużywa się dużych ilości energii (ciepła).

Wady gliny jako materiału budowlanego

Glina nie jest tak odporna na działanie czynników atmosferycznych (deszczu, odprysków wody), jak materiały ceramiczne i wymaga dodatkowych zabiegów.