Bloczki

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Bloczki to duże pojedyncze elementy, wykorzystywane zazwyczaj do murowania ścian.

Najczęściej bloczki produkuje się z:

Ich zaletą w stosunku do małych cegieł jest większa szybkość wykonywania ściany oraz większa jednorodność współczynnik przenikania ciepła ściany (ze względu na większe elementy, mniejszą powierzchnię ściany zajmują spoiny o gorszym współczynniku przewodzenia ciepła).