Silikaty

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Silikaty to materiały (produkty) budowlane wytwarzane z piasku i wapna.

Własności silikatów

W odróżnieniu od zwykłych wyrobów z wapna i piasku, silikaty stanowią coś w rodzaju sztucznego kamienia. Produkty z tej grupy charakteryzuje wysoka wytrzymałość i twardość. Oprócz tego, mają one:

  • wysoką zdolność do akumulacji ciepła,
  • dobre parametry izolacyjności akustycznej,
  • dobrą przenikalność dla pary wodnej,
  • gęstość rzędu 1 200-1 700 kg/m3,
  • ognioodporność (silikaty są niepalne i doskonale zabezpieczają przed ogniem, pod jego wpływem nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji),
  • odporność na korozję chemiczną i biologiczną,
  • niewielką promieniotwórczość.

Produkcja silikatów

Surowcami do produkcji produktów wapienno-piaskowych (niekiedy określane mianem wapienno-krzemowych) są piasek kwarcowy (zwykły i mielony, ok. 90%), wapno (7%) i woda (3%).

Mieszanka surowców po przejściu przez prasy (w których formuje się ją w elementy o żądanym kształcie i rozmiarze, np. bloczki) trafia do autoklawów. Tam poddawane są bezpośredniemu działaniu pary wodnej o temperaturze powyżej 150°C i ciśnieniu rzędu 16 atmosfer, dzięki czemu krzemionka łączy się z wapnem, tworząc nierozpuszczalne krzemiany wapnia.

Zastosowanie silikatów

Materiały (produkty) silikatowe wykorzystuje się przede wszystkim do wznoszenia murów (ścian). Bloczki wykonywane są niekiedy w modelu "pióro-wpust" w celu uzyskiwania lepszej szczelności pomiędzy poszczególnymi bloczkami.

Z cegieł i bloczków wapienno-piaskowych można wznosić konstrukcje budynków o wysokości nawet 6 kondygnacji.