Cement portlandzki

Z Encyklopedia materiałów budowlanych

Cement portlandzki jest najdroższym gatunkiem cementu, składającym się wyłącznie z klinkieru cementowego i gipsu (do 5%) bez żadnych dodatków. Z tego względu bywa nazywany czystym cementem. W handlu nosi nazwę CEM I.

Ze względu na najmniejszą ilość dodatków, betony wykonywane z cementu portlandzkiego posiadają najwyższe parametry techniczne (np. wytrzymałość).

Cement portlandzki swoją nazwę zawdzięcza wynalazcy, któremu jego kolor zdawał się zbliżony do kamienia portlandzkiego.